شماره تماس09106141630

کرج، چهارراه طالقانی، ب طرف آزادگان، کوچه مرجان، کوچه میرزایی، بعداز آزمایشگاه کیمیا

تغذیه مناسب بعد از جراحی چاقی

تغذیه مناسب بعد از جراحی چاقی

یکی از روش های درمان چاقی عمل جراحی است. جراحی چاقی سیستم گوارشی افراد را تغییر می دهند. تغییر دادن سیستم گوارشی با جراحی...